warunki skorzystania z obiadu 2023/2024

Szkoła zapewnia możliwość skorzystania przez uczniów z ciepłego posiłku w formie obiadu.

Obiady dla naszych uczniów przygotowuje kuchnia Szkoły Podstawowej w Radziszowie, są przewożone transportem specjalistycznym, z zachowaniem wymaganych norm, a wydawane w jadalni szkolnej przez pracownika kuchni naszej szkoły.

Uczniowie mogą skorzystać z posiłków na przerwach 11.30 – 11.45 i 12.30 – 12.45.

Koszt jednego obiadu wynosi 9,00 zł. Opłata za obiady pobierana jest po zakończeniu miesiąca, należy ją uiścić do 10 dnia następnego miesiąca. (np. za wrzesień – do 10 października).

Obowiązujący numer konta: :     65  8591  0007  0310  0560  0101  0002   KBS w Skawinie

W przypadku niekorzystania z obiadów należy to zgłosić do sekretariatu szkoły (tel. 12-270-62-02) z jednodniowym wyprzedzeniem. Jeśli nie ma takiej możliwości (np. nagła nieobecność), można odebrać posiłek na wynos.

 Poniżej umowa do podpisania dla chętnych na obiady, oświadczenie dotyczące ewentualnych uczuleń na alergeny i wzór rezygnacji z obiadów: