Rekrutacja

Lista dzieci zakwalifikowanych do zerówki

20 kwietnia o godzinie 12.00 w szkole została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do zerówki na rok szkolny 2023/2024r. Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczenia o woli przyjęcia do przedszkola. Wydrukowane...

Rekrutacja do „zerówki”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach ogłasza zapisy  do  oddziału przedszkolnego dzieci realizujących w roku szkolnym 2023/2024 obowiązkowe roczne  przygotowanie  przedszkolne.   Wnioski  przyjmowane  będą od  20  do  31  marca  2023 r. w...

Rekrutacja do klasy 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach ogłasza  zapisy  do klasy 1. Zgłoszenia  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmowane  będą od  13  do  24  marca  2023 r. w  sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00...