Prymusi szkoły

Tytuł Prymusa Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach utrzymuje uczeń, który ma najwyższą średnią na świadectwie ukończenia szkoły, wzorowe zachowanie, wyróżnia się postawą uczniowską i zaangażowaniem.

Zofia Pasierbek

  • rok szkolny 2023/2024
  • średnia 5,06
  • zachowanie wzorowe
  • czytelnik roku

Michał Tworzydło

  • rok szkolny 2022/2023
  • średnia 5,22
  • zachowanie wzorowe

Dawid Jankowicz

  • rok szkolny 2021/2022
  • średnia 5,28
  • zachowanie wzorowe