Dyrekcja

Sala gimnastyczna w Jaśkowicach!!!

Z ogromną radością i nadzieją na sprawną realizację inwestycji – budowy sali gimnastycznej na terenie naszej szkoły – przyjęliśmy wiadomość o podpisaniu przez Burmistrza umowy z firmą Galicja Sport, która zaprojektuje i wybuduje obiekt...

Wobec wirtualnych zagrożeń…

Na prośbę MEiN przekazujemy Państwu opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu, broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” ( w załącznikach). Broszura-Dzieci w wirtualnej sieci_wydanie III_17.02.2022 Broszura-Nastolatki...