Przyjaciele Szkoły

Pani Małgorzata Pawlica

 • otrzymała tytuł 10.01.2016
 • dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach w latach 2004-2012
 • za ogromne zaangażowanie w rozbudowę szkoły, realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz za działania na rzecz współpracy wszystkich organizacji w środowisku lokalnym

Pan Bronisław Bieś

 • otrzymał tytuł 10.01.2016
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Jaśkowice. Nasza Przyszłość, , nauczyciel
 • za wieloletnią współpracę oraz publiczne wspieranie i popularyzowanie działalności szkoły, kreację jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym

Pani Renata Osiecka

 • otrzymała tytuł 24.06.2016
 • Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach
 • za systematyczne i bezinteresowne prace na rzecz szkoły i uczniów, pomoc materialną i finansową, ogromną życzliwość wobec nauczycieli i uczniów

Pan Wiesław Czubaj

 • otrzymał tytuł 16.12.2017r.
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach, nauczyciel i poeta
 • za życzliwy i przyjazny stosunek do społeczności szkolnej
 • za działalność literacką uwrażliwiającą uczniów na piękno Jaśkowic i regionu

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśkowicach

 • otrzymała tytuł 03.06.2019r..
 • za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, zaangażowanie w przygotowanie imprez szkolnych

Pani Elwira Biel

 • otrzymała tytuł 26.08.2021r.
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach w latach 2012-2021
 • za otwartość i wrażliwość oraz zaangażowanie na rzecz promocji szkoły, wspierania uczniów, oraz działania na rzecz współpracy wszystkich organizacji w środowisku lokalnym

Pan Józef Tomczak

 • otrzymał tytuł 21.06.2024r.
 • Sołtys Jaśkowic
 • za życzliwość, zaangażowanie i wsparcie, wspólną organizację imprez oraz troskę o infrastrukturę szkoły

Możesz również polubić…