Ochrona danych osobowych

Zmiana Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zmiana Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można się skontaktować poprzez email: IODO@gmina.skawina.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzaniadanych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.