Uroczyste zakończenie roku 2023/2024

W piątek 21 czerwca zebraliśmy się w sali gimnastycznej aby podsumować ten rok szkolny.

Z dużą radością powitaliśmy zaproszonych gości, których obecność uświetniła naszą uroczystość. Była to dobra okazja do podziękowania za współpracę osobom i instytucjom, na które na co dzień możemy liczyć:

księdzu Teofilowi Rapaczowi – proboszczowi Parafii pw. Najświętszej Maryj Panny Królowej Kościoła w Jaśkowicach.

panu Józefowi Tomczakowi sołtysowi Jaśkowic (była to też okazja do wręczenia Nagrody Przyjaciela Szkoły!) o wydarzeniu warto przeczytać więcej: Nowy Przyjaciel Szkoły! – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach im. Kornela Makuszyńskiego (jaskowice.pl)

panu Krzysztofowi Guściorze – prezesowi OSP w Jaśkowicach

panu Bronisławowi Biesiowi – sekretarzowi Stowarzyszenia Jaśkowice – Nasza Przyszłość

pani Krystynie Kądziole z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaśkowicach

pani Katarzynie Hałat – przewodniczącej Rady Rodziców SP w Jaśkowicach

Świadectwo ukończenia szkoły otrzymało w tym roku pięciu uczniów klasy ósmej (dwoje z wyróżnieniem), a Nagrodę Prymusa Szkoły (ucznia z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem, wyróżniającego się postawą i aktywnością), ufundowaną przez Stowarzyszenie Jaśkowice Nasza Przyszłość otrzymała Zofia Pasierbek.

To dzień zmiany uczniów reprezentujących naszą szkołę w poczcie sztandarowym – dziękujemy Janowi Kuflowskiemu, Marlenie Śliwie i Zofii Pasierbek.

Nagrodę dla najlepszego ucznia w tym roku szkolnym (także ufundowaną przez Stowarzyszenie JNP), otrzymała Julia Ziętarska z klasy szóstej.

Dwudziestu czterech uczniów z klas 4-8 uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, a jedenastu spośród nich uzyskało średnią powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe, dzięki czemu ich rodzice otrzymali okolicznościowy list gratulacyjny. Nagrody książkowe dla tych uczniów ufundowała Rada Rodziców.

Wszyscy nasi uczniowie zostali sklasyfikowani i uzyskali promocję bądź ukończyli szkołę.

Niektórzy uczniowie wyróżnili się w tym roku szkolnym w dziedzinach, za które Statut Szkoły przewiduje uzyskanie specjalnych nagród (ufundowanych przez radę Rodziców):

Ucznia ze 100% frekwencją – Lena Drzyzga z klasy 1

Samorządowca Roku – Marlena Śliwa z klasy 8

Wolontariusza Roku – Marlena Śliwa z klasy 8

Czytelnika Roku – Zofia Pasierbek z klasy 8

Artysty Roku – Anna Grzebinoga z klasy 3

Sportowca Roku – Julia Ziętarska z klasy 6.

Uroczystość była też doskonałą okazją do podsumowania dwóch konkursów plastycznych, zorganizowanych przez Radę Sołecką we współpracy ze szkołą. Uczestnikom i zwycięzcom nagrody i gratulacje wręczył pan Józef Tomczak. O konkursach więcej można dowiedzieć się: Plastyczne obrazy historii Jaśkowic i Skawiny! – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach im. Kornela Makuszyńskiego (jaskowice.pl)

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszyscy zasłużyliśmy na wspaniałe W A K A C J E !

Możesz również polubić…