Nowy Przyjaciel Szkoły!

Przyjacielem nie zostaje się nagle – jest się nim na co dzień – i tak właśnie traktujemy obecność pana Józefa Tomczaka w życiu naszej szkoły. W codziennej pracy możemy liczyć na jego zainteresowanie, troskę i wsparcie. Pomaga rozwijać szkolną infrastrukturę (zakup klimatyzatorów, starania o budowę sali gimnastycznej, dokończenie budowy sali i placu zabaw), współpracuje jako administrator sali gimnastycznej, włącza nas w imprezy organizowane przez Radę Sołecką (zawody sportowe, konkursy plastyczne), pomaga Radzie Rodziców, słucha głosu dzieci i młodzieży, konsultując z nimi sprawy dotyczące życia Jaśkowic.

W czasie Uroczystości zakończenia roku szkolnego, 21 czerwca 2024r., „Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach, w uznaniu za życzliwość, troskę, zaangażowanie i wsparcie okazane w czasie współpracy, z nadzieją na realizację kolejnych wspólnych przedsięwzięć, nadali Panu Józefowi Tomczakowi Tytuł Przyjaciela Szkoły.

Materialnym dowodem uznania zasług pana sołtysa są dyplom i statuetka, ufundowana przez Radę Rodziców – gratulujemy i dziękujemy!

O tym, kto znajduje się w gronie przyjaciół Naszej szkoły można dowiedzieć się więcej: Przyjaciele Szkoły – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach im. Kornela Makuszyńskiego (jaskowice.pl)

Możesz również polubić…