Europa bez tajemnic!

Serdecznie gratulujemy uczniowi klasy siódmej – Radosławowi Brzeskiemu – sukcesu, jakim jest zdobycie drugiego miejsca w Gminnym Konkursie Wiedzy o Miastach Partnerskich Skawiny i Unii Europejskiej.

Reprezentował on naszą szkołę wspólnie z Marleną Śliwą, przygotowywany przez panią Katarzynę Kozłowską.

Ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu przebywają na zielonej szkole, reprezentował ich dyrektor szkoły, który zobowiązał się solennie przekazać wyrazy uznania – dyplomy i nagrody!

Możesz również polubić…