Rekrutacja do klasy 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach

ogłasza  zapisy  do klasy 1.

Zgłoszenia  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

przyjmowane  będą od  18  do  28  marca  2024 r.

w  sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00

lub zaklejonych kopertach na portierni w godz. 15.00- 17.00

Zgłoszenia  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

przyjmowane  będą od  18  do  23 kwietnia   2024 r.

w  sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00

lub zaklejonych kopertach na portierni w godz. 15.00- 17.00

Wnioski do wypełnienia, oraz regulamin rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły, na portierni i na stronie internetowej szkoły.

Informacje można uzyskać pod numerem sekretariatu: (12) 270-62-02

Możesz również polubić…