Lista dzieci zakwalifikowanych do zerówki

20 kwietnia o godzinie 12.00 w szkole została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do zerówki na rok szkolny 2023/2024r.

Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczenia o woli przyjęcia do przedszkola.

Wydrukowane wnioski czekają na Państwa w sekretariacie w godzinach 7.00 – 15.00. Można też wydrukować wniosek (załącznik poniżej) i wypełnić samodzielnie, dostarczając do szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

Aby dziecko zostało przyjęte do zerówki należy podpisać/złożyć ten dokument do 27.04.2023 r.
do godz. 12:00

Listę dzieci przyjętych do zerówki podamy do publicznej wiadomości 28 kwietnia o godzinie 12.00

Możesz również polubić…