Żegnamy Panią Leokadię Ustymenko

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Leokadii Ustymenko, osoby przez wiele lat blisko związanej ze szkołą w Jaśkowicach. Była naszą dyrektorką, nauczycielką, wychowawczynią oddziału przedszkolnego.

Pogrążonej w żalu rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Wdzięczni za pracę i troskę jaką otaczała szkołę, mamy nadzieję, że pamięć o wspólnie przeżytych latach przetrwa w życzliwych wspomnieniach i realizacji wartości, które ceniła Pani Leokadia…

Możesz również polubić…