Sprzątanie Jaśkowic 2023

4 maja, włączając się do akcji sprzątania świata, pozbyliśmy się solidnej porcji śmieci z terenu naszej wsi. Jednorazowa akcja nie naprawi całego świata, ani nawet naszej okolicy, ale uzmysławia nam zagrożenia wynikające ze zwykłego lenistwa, bezmyślności i braku kultury… tych którzy śmiecą…

Dziękujemy za współpracę panu sołtysowi Józefowi Tomczakowi i pomoc panu konserwatorowi Grzegorzowi Cholewie.

Możesz również polubić…