Izba Pamięci – pielęgnujmy historię!

28 maja Sołtys Jaśkowic, pan Józef Tomczak, po raz kolejny spotkał się z uczniami naszej szkoły, aby skonsultować z nimi ważne dla naszej miejscowości sprawy.

Poprzednie spotkanie dotyczyło miejsc, których powstanie – zdaniem młodzieży – pozwoliłoby atrakcyjnie i zdrowo spędzać czas w Jaśkowicach (najbardziej popularny okazał się pomysł utworzenia rowerowego pumptrcka!).

Tym razem dyskusja dotyczyła powstania Izby Pamięci. Pan Józef zaprosił uczniów do współpracy w tworzeniu tej instytucji poprzez pomoc w gromadzeniu eksponatów, udział w konkursach opartych na znajomości historii Jaśkowic i Skawiny, a przede wszystkim poznawanie tej historii.

Cenna była więc lekcja historii o najważniejszych w historii Jaśkowic wydarzeniach, przeprowadzona przez pana Bronisława Biesia ze Stowarzyszenia Jaśkowice – Nasza Przyszłość.

Dziękujemy za włączenie dzieci i młodzieży – uczniów naszej szkoły – do odpowiedzialności za Jaśkowice!

Możesz również polubić…