Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów...